Tworzywa sztuczne

Oferujemy precyzyjną obróbkę tworzyw sztucznych najwyższej jakości, w atrakcyjnych cenach.
Posiadamy tworzywa sztuczne sprawdzonych i renomowanych firm, które znajdują zastosowania w przemyśle, budownictwie, reklamie, w produkcji detali oraz materiałów technicznych wykonanych z tworzyw sztucznych.
Nasza wiedza i doświadczenie w obróbce tworzyw sztucznych pozwala nam na optymalne rozwiązanie dopasowane do potrzeb danego problemu, przy wykorzystaniu tworzyw sztucznych oraz ich obróbki.

Różnorodność będących w użyciu tworzyw sztucznych, powoduje trudności w odróżnieniu ich i tym samym zastosowaniu zgodnie z ich własnościami. Pomożemy dobrać odpowiednie tworzywo sztuczne do każdego zastosowania, dzięki czemu element z niego wykonany spełni Państwa oczekiwania w 100%.

Tworzywa sztuczne

Zdjęcie 1 z 6

TWORZYWA KONSTRUKCYJNEWYSOKOGATUNKOWE
TWORZYWA KONSTRUKCYJNE

Ertalon PA6
Nylatron PA
Ertacetal POM
Ertalyte PET
PC 1000
Polietylen PE
Teflon PTFE
PCV
Polipropylen PP
Tekstolit
 
Celazole PBI
Torlon PAI
Ketron PEEK
Techtron HPV
PPSU-1000
PEI-1000
PSU-1000
Symalit PVDF
Semitron
Fluorosint

Podział tworzyw sztucznych ze względu na własności mechaniczne, które charakteryzuje zależność odkształcenia od naprężenia:

Elastomery są to polimery, które w temperaturze pokojowej są elastyczne, mogą być poddawane dużym odkształceniom nie tracąc własności sprężystych.

Plastomery są to polimery, które w temperaturze pokojowej nie mogą być poddane dużym odkształceniom.  Plastomery dzielimy na termoplasty – związki termoplastyczne oraz duroplasty – związki termoutwardzalne i związki chemoutwardzalne.

Związki termoplastyczne charakteryzują się tym, że ogrzane do odpowiedniej dla danego związku temperatury miękną i powstają w postaci aż do chwili ochłodzenia.

Związki termoutwardzalne pod wpływem ogrzewania początkowo miękną, ale przy dalszym utrzymaniu ich w wysokiej temperaturze utwardzają się i stan ten jest nieodwracalny.

Związki chemoutwardzalne utwardzają się i stają nierozpuszczalne i nietopliwe na skutek dodania do monomeru związków chemicznych.

⇒  OBRÓBKA TWORZYW SZTUCZNYCH

Oferujemy Państwo nie tylko możliwość sprzedaży tworzyw sztucznych – proponujemy jego obróbkę. Dzięki doświadczeniu oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu możemy wykonać dla Państwa każdy detal. Zastosowanie obrabiarek sterowanych numerycznie gwarantuje nam najwyższą jakość i powtarzalność detali. Obróbka Tworzyw sztucznych w naszej firmie gwarantuje Państwu spełnienie swoich oczekiwań.

  FILM

⇒  SPAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Spawanie tworzyw sztucznych polega na stopieniu krawędzi łączonych elementów i połączeniu ich bez wywierania docisku, a zgrzewanie na ogrzaniu w dowolny sposób łączonych powierzchni, aż do stanu plastycznego i ściśnięciu ich ze sobą, zgrzewanie w strumieniu gorącego powietrza jest metodą przypominającą spawanie metali.

Spawanie gorącym gazem – w procesach spawania przedmiotów z tworzyw termoplastycznych trwałe połączenie uzyskuje się przez silne uplastycznienie lub stopienie zewnętrznym źródłem ciepła obszaru łączenia i wypełnienie tego obszaru stopionym materiałem dodatkowym, o tym samym składzie chemicznym jak spawane tworzywo. Proces spawania gorącym gazem jest więc podobny do procesów spawania gazowego lub lutowania twardego metali.  Źródłem ciepła stapiającym lub uplastyczniającym brzegi łączonych przedmiotów z tworzyw termoplastycznych jest strumień gorącego gazu, który jednocześnie może stapiać lub uplastyczniać materiał dodatkowy podawany do obszaru spawania. W przypadku techniki spawania gorącym gazem z wyciskaniem materiału dodatkowego z wytaczarki, zwanej potocznie spawaniem skstruzyjnym, materiał dodatkowy, zwykle w postaci granulatu lub drutu, stapiany jest lub uplastyczniany w nagrzanej oporowo rurce, wprowadzającej przez stopkę dociskową stopione tworzywo do rowka spawalniczego.